Závěrečný účet obce za rok 2015

25.04.2016 18:46
Závěrečný účet obce Třebešice za rok 2015   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz zizku a ztráty
Rozvaha
Příloha

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871