Program zasedání Zastupitelstva 18. listopadu 2014

11.11.2014 15:05

1.   Zahájení

2.   Kontrola usnesení z 4. listopadu

3.   Projednání a schválení Jednacího řádu zasedání OZ

4.   Projednání změny Územního plánu

5.   Záměr na pronájem nebytových prostor

6.   Projednání možností podání žádostí na dotace

      Oprava hřbitovní zdi, kaplička U Jána, oprava OÚ,...

7.   Zimní údržba

8.   Autobusová zastávka

9.   Madla schodiště

10. Pronájem hřiště

11. Inventura

12. Advent + Silvestr

13. Nový vzhled www + registrace domény “obectrebesice”

14. Narozeniny

15. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1

16. Návrh rozpočtu obce na r. 2015

17. Informování o zesedání CHOPOSu

18. Poděkování bývalým zastupitelům

19. Různé...

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871