Komunitní plánování strategie rozvoje Obce Třebešice na období let 2015 a dále

23.09.2015 17:30

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit (v rámci komunitního plánování k tvorbě nové strategie Obce Třebešice) s krátkým dotazníkem. Cílem dotazníku je získat podněty, nápady, myšlenky, co vše by se mělo a mohlo udělat, co funguje dobře, co špatně, zkrátka vše pro budoucí období.

Děkujeme za spolupráci.

Elektronický dotazník

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871